SEAmagination

Model dawnego budynku szkoły, Szwecja

Mój uczeń Adam de Kamiński opublikował właśnie model dawnego budynku szkoły. To budynek z 1908 roku.