SEAmagination

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2021

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona za pomocą szablonu Privacy Policy Template.

interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Firma lub Spółka (w niniejszej Umowie określane jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do SEAmagination OÜ, Ahtri tn 12, 10151, Tallinn, Estonia (kod rejestru 16372399).

Pliki cookie lub Ciasteczka to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Historii przeglądania Twojej witryny na tej stronie wśród wielu jej zastosowań.

Kraj odnosi się do Estonii.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe lub osobiste to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Serwis lub Usługa odnosi się do tej strony internetowej.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia Świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych lub Zewnętrzne serwisy społecznościowe odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa lub Witryna odnosi się do SEAmagination, dostępnej pod adresem https://seamagination.com

Użytkownik lub Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Personal Data

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer

Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Zewnętrznych Usług Mediów Społecznościowych:

 • Wyszukiwarka Google
 • Na Facebooku
 • Świergot

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Twojej Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia dodatkowych informacji Spółce za pośrednictwem konta Twojego Zewnętrznego Serwisu Mediów Społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce zgody na ich wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile nie zmieniłeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystać z plików cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalne przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszej Usłudze. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, co te używane do plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (zwane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Korzystanie z plików cookie przez bezpłatną politykę prywatności.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne / niezbędne pliki cookie

Typ: Sesyjne pliki cookie

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić Ci usługi dostępne za pośrednictwem Witryny i umożliwić Ci korzystanie z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko w celu świadczenia Ci tych usług.

Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę,w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym przechowywane przez nas Dane osobowe dotyczące użytkowników naszej Usługi znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

Do innych celów:Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, aby skontaktować się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem Zewnętrznego Serwisu Mediów Społecznościowych, Twoje kontakty w Zewnętrznym Serwisie Mediów Społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą:Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Disclosure of Your Personal Data

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Organy ścigania

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie obowiązku prawnego
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobiegania lub badania możliwych naruszeń w związku z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

Przez e-mail: contact@seamagination.com